Groei advocatuur & juridische diensten

 

De groei van de economie zorgt in 2017 voor toenemende vraag naar juridische diensten (volumegroei >3%).

Om optimaal te kunnen profiteren van deze groei zullen advocatenkantoren hun business en verdienmodel tegen het licht moeten houden. Opdrachtgevers vragen in toenemende mate om flexibiliteit en transparantie. Digitalisering zorgt ervoor dat klanten in toenemende mate zelf in staat zijn kennis te verkrijgen. Dit vraagt van advocatenkantoren investeringen in specialisatie en digitalisering om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Digitalisering maakt het eveneens mogelijk om te differentiëren in prijs en klantbenadering. Maatwerk, specialisme en standaardwerkzaamheden vragen om een andere benadering en andere tarieven.

 

Nieuwe verdienmodellen
Deze ontwikkelingen zorgen er eveneens voor dat prijzen onder druk blijven staan. De hoge uurtarieven die vóór 2010 gerekend werden, worden door steeds minder opdrachtgevers geaccepteerd. Advocatenkantoren spelen hierop in door te werken met alternatieve verdienmodellen zoals fixed price, as-a-service verdienmodellen en ‘freemiums’. Dit is ook nodig om de concurrentie met juridische adviesbureaus, accountantskantoren en rechtsbijstandverzekeraars aan te kunnen. 

 

Switch in de organisatie is nodig
De prognose voor de lange termijn is positief. Advocatenkantoren profiteren van de economische groei en de toenemende juridisering van de maatschappij. Dit vraagt ook van kantoren om naar hun eigen organisatie te kijken. Steeds meer kantoren kiezen voor een ander organisatiemodel dan het klassieke partnermodel. Deze stap is ook nodig om personeel te binden. Personeel kan in een competitieve markt het verschil maken. Competenties als relatiemanagement, acquisitie en consultancyvaardigheden worden in de markt belangrijker, naast juridisch hoogstaand advies. 

 

Trends

 • Toenemende concurrentie van buitenlandse kantoren. Met name in de regio Amsterdam zorgen buitenlandse kantoren voor concurrentie op prijs en op dienstverlening;

 • Nieuwe toetreders op de markt zoals accountantskantoren. Steeds meer accountantskantoren bieden hun dienstverlening uit met juridisch advies;

 • Steeds meer gespecialiseerde en hoogopgeleide ZZP-ers betreden de markt, ook in de advocatuur. Een aantal kantoren heeft flexpools opgezet die ingeschakeld worden op specialistische projecten of om piekbelasting op te vangen;

 • Acquisitie is belangrijk geworden. Social media wordt steeds meer ingezet voor marketing en communicatie;

 • Het aantal nichekantoren, gespecialiseerd in een bepaalde sector of rechtsgebied stijgt nog. Zij spelen in op de toenemende vraag naar specialistische kennis. 

 

Kansen en bedreigingen

 • Digitalisering biedt kansen voor innovatieve juridische dienstverlening en voor het efficiënter inrichten van interne (werk)processen;

 • De toenemende juridisering van de maatschappij biedt kansen voor de advocatuur;

 • Specialisatie en diversificatie bieden onderscheidend vermogen;

 • Als gevolg van politieke beslissingen wordt de rechtspraak duurder; hogere griffierechten en bezuinigingen op de rechtsbijstand;

 • Opkomst van juridische adviesbureaus die veelal op prijs concurreren en makkelijk te benaderen zijn voor consumenten;

 • De advocatuur heeft te maken met toenemende wet- en regelgeving en toezichteisen. 

Markt

Juridisering van de samenleving
De samenleving is door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving ingewikkelder geworden en tegelijkertijd is de consument mondiger. Daardoor ontstaan vaker rechtsproblemen en hebben mensen vaker behoefte aan juridisch advies. Deze trend verklaart ook de al jaren stijgende belangstelling voor een rechtsbijstandverzekering. De versobering van de gesubsidieerde rechtsbijstand kan deze trend afvlakken omdat juridisch advies dan ‘te duur’ gevonden wordt. Potentiële groei als gevolg van deze trend zit in het MKB-segment. De vraag vanuit het bedrijfsleven groeit al geruime tijd, maar is deels conjunctuurgevoelig. De meeste grotere  Nederlandse ondernemingen werken met meerdere interne juridische adviseurs. Advocatenkantoren worden ingehuurd voor meer specifieke projecten. Daarnaast is de overheid een grote opdrachtgever.

Groei van het aantal advocaten vlakt af
De groei van de balie (totaal advocaten) is afgevlakt tot ca. 1% waar dit tot 2010 nog ca. 4-6% bedroeg. Er zijn waren begin 2016 17.343 advocaten verdeeld over 5291 kantoren. De meeste advocaten zijn werkzaam in een kantoor met 2-5 advocaten (5.306).

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als advocatenkantoor om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als advocatenkantoor van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.