Spice Store

Lokaler, digitaler, meer winkelbeleving en maatwerk 

Groeikansen voor de retailer

Retail

Veranderend koopgedrag als gevolg van sterk toegenomen technologische mogelijkheden, de komst van internationale concurrentie en een verdere branchevervaging zijn op middellange termijn de belangrijkste uitdagingen. Teveel retailers hebben niet of te laat gereageerd, waardoor de achterstand tot de early adopters en nieuwkomers (te) groot is. Een inhaalslag is sterk afhankelijk van de ondernemerskwaliteiten of traditionele bedrijfsvoering. Ook is de financiële slagkracht vaak beperkt en uitgehold door de crisis.

Voor kleinere spelers zijn er nog veel onbenutte kansen op het gebied van samenwerking, winkelbeleving en online strategie

De retailsector bevindt zich in de volwassenheidsfase. De technologische ontwikkelingen zorgen echter voor een nieuwe disruptive levensfase. Een groot aantal (traditionele) retailers bevindt zich in een dalende tendens. Veel winkelgebieden hebben hierdoor te maken met leegstand. Toch zijn er nog volop groeikansen voor retailers die blijven innoveren.

Een drietal bewegingen zal hierbij moeten worden ingezet of versneld:

 • Van ‘centraal’ naar ‘lokaal’ (one size offer fits all kan niet meer);

 • Van ‘kanalen’ naar ‘grenzeloos’ (grenzen vervagen en kanalen bestaan niet meer);

 • Van ‘massa aanbod’ naar ‘maatwerk en klantenbinding’ (producten die overal te koop zijn volstaan niet meer en slimme loyaliteitssystemen maken het verschil).

 

Kennis over de klant, zijn koopgedrag en smaakvoorkeuren is daarom cruciaal, evenals de vaardigheid om deze kennis (‘big data’) om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities (‘smart data’).

 

Trends

 • Toename (internationale) concurrentie door toetreding buitenlandse winkelbedrijven, zowel offline als online;

 • Toenemende branchevervaging;

 • De consument wil kopen waar en wanneer hij wil. Verkoop via en aanwezigheid in meerdere kanalen (omnichannel) is noodzakelijk;

 • Demografische verschuivingen zoals toenemende vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens/singles;

 • Consumenten hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;

 • Consumenten hebben minder tijd en maken keuzes: offline, online, gemak, snelheid, genieten en beleven;

 • Locatiekeuze wordt steeds belangrijker. Waar wil de consument welk product kopen?

 

Kansen en bedreigingen

 • De ondernemer moet zich weten te onderscheiden, bijvoorbeeld door een duidelijke doelgroepkeuze, uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit of door aan te sluiten bij een samenwerkingsverband; 

 • Social media hebben een grote invloed op de keuze van de consument en de retailer moet open staan voor feedback;

 • Gamification bij de inzet van sociale media blijkt zeer effectief te zijn;

 • Kennis over de klant, zijn koopgedrag en smaakvoorkeuren is, evenals de vaardigheid om deze kennis (‘big data’) om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities (‘smart data’);

 • De consument laat zich niet meer labelen en vertoont een wisselend (hybride) consumentengedrag;

 • Producenten stappen steeds vaker, veelal online, in het directe verkoopkanaal;

 • De toetredingsdrempel is laag en de concurrentie is dan ook fors. Hierdoor is de prijsconcurrentie in de sector groot;

 • Inspelen op trends vereist middelen en kennis. Samenwerking in de keten en/of met andere ondernemers speelt een steeds belangrijkere rol.

Maak een groeiplan 
Een groeiplan helpt u sneller en tegen lagere kosten om uw bedrijfsdoelen bereiken. Al vanaf 1 dag in de week helpen onze business developers uw bedrijf bij de verdere groei en ontwikkeling. Een goed uitgewerkt plan, meer focus en externe accountability versnellen uw groei. Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking om de mogeljijkheden te bespreken.

Wij werkten al voor de volgende bedrijven in de retail sector

 • Tabak en gemaks winkels

 • Tankstations 

 • Detailhandel in mode

 • Sportspeciaalzaken

 • Tuincentra

Contact

Success! Message received.