Slimmer, digitaler en meer toegevoegde waarde voor de klant

Slimmer, duurzamer en klantgerichter

Zakelijke dienstverlening

Binnen de zakelijke dienstverlening volgen veranderingen elkaar in rap tempo op. Dit komt door digitalisering, veranderende klantbehoeftes en de toenemende concurrentie. Het is daarom voor zakelijke dienstverleners essentieel om te blijven innoveren als gevolg van de snel veranderde omgeving: denk aan versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving. Om hierop in te blijven inspelen is flexibiliteit in verdien- en bedrijfsmodellen noodzakelijk. Flexibiliteit en wendbaarheid kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door slimmer gebruik te maken van ICT en ontwikkeling van nieuwe klantproposities en verdienmodellen.

Trends

 • Prijsconcurrentie en margedruk;

 • Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Zoals het as-a-servicemodel, dit is een abonnementsvorm waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaalt of het prestatiegericht belonen waarbij de factuur afhankelijk is van het behaalde resultaat. Het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt steeds meer;

 • Upgrading van werkzaamheden door digitalisering. Competenties worden belangrijker; 

 • Toenemende specialisatie van dienstverleners op bepaalde vakgebieden;

 • Het aantal zzp’ers in de branche neemt nog steeds toe;

 • Tevens is de dienstverlening de sector met het grootste aandeel startende ondernemers. Ruim 60% van de starters begint in de zakelijke dienstverlening.

Kansen en bedreigingen

 • Van zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat ze daadwerkelijk hun rol pakken als strategisch partner van de klant en meer toegevoegde waarde bieden;

 • Dienstverleners moeten inspelen op de verdergaande digitalisering van de maatschappij;

 • Samenwerking leidt tot een betere marktpositie. Co-creatie dan wel gezamenlijk aanbesteden biedt kansen voor kleinere partijen;

 • Inspelen op de vraag om meer transparantie bijvoorbeeld door de klant alleen te laten betalen voor het behaalde resultaat;

 • Enerzijds verbreden bedrijven hun dienstverlening, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie;

 • Het bedrijfsleven blijft streven naar flexibilisering. Dit biedt op kansen voor met name de uitzendbranche, de detacheringsbedrijven en de facilitaire dienstverleners.

Maak een groeiplan 
Een groeiplan helpt u sneller en tegen lagere kosten om uw bedrijfsdoelen bereiken. Al vanaf 1 dag in de week helpen onze business developers uw bedrijf bij de verdere groei en ontwikkeling. Een goed uitgewerkt plan, meer focus en externe accountability en versnellen uw groei. Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking om de mogeljijkheden te bespreken.

Wij werkten al voor de volgende bedrijven in de zakelijke dienstverlening

Contact

Success! Message received.