Slimmer, digitaler en meer toegevoerde waarde voor de klant

Slimmer, duurzamer en klantgerichter

Groei in de dienstverlening

De dienstverleningssector groeit al een aantal jaren en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse economie. Voor 2017 verwacht de Rabobank een verdere groei van 3,7%. De uitzendbranche is een van de branches binnen de sector die sterk groeit. Deze branche profiteert van de toegenomen bedrijvigheid in verschillende sectoren, maar ook van een structurele verschuiving naar flexibele arbeid.

Ondanks de sterke groei in de dienstverleningssector is het voor dienstverleners essentieel om te blijven innoveren als gevolg van de snel veranderde omgeving: denk aan versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving. Om hierop in te blijven inspelen is flexibiliteit in verdien- en bedrijfsmodellen noodzakelijk. Flexibiliteit en wendbaarheid kunnen met name worden verkregen door slimmer gebruik te maken van ICT. Bijkomend voordeel is dat veel ICT-oplossingen ‘as-a-service’ beschikbaar zijn, waardoor nieuwe technologie zonder hoge eigen investeringen kan worden gebruikt.

 

Trends

 • Prijsconcurrentie en margedruk;

 • Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Zoals het as-a-servicemodel, dit is een abonnementsvorm waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaalt of het prestatiegericht belonen waarbij de factuur afhankelijk is van het behaalde resultaat. Het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt steeds meer;

 • Upgrading van werkzaamheden door digitalisering. Competenties worden belangrijker; 

 • Toenemende specialisatie van dienstverleners op bepaalde vakgebieden;

 • Het aantal zzp’ers in de branche neemt nog steeds toe;

 • Tevens is de dienstverlening de sector met het grootste aandeel startende ondernemers. Ruim 60% van de starters begint in de dienstverlening.

 

Kansen en bedreigingen

 • Van zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat ze daadwerkelijk hun rol pakken als strategisch partner van de klant en meer toegevoegde waarde bieden;

 • Dienstverleners moeten inspelen op de verdergaande digitalisering van de maatschappij;

 • Samenwerking leidt tot een betere marktpositie. Co-creatie dan wel gezamenlijk aanbesteden biedt kansen voor kleinere partijen;

 • Inspelen op de vraag om meer transparantie bijvoorbeeld door de klant alleen te laten betalen voor het behaalde resultaat;

 • Enerzijds verbreden bedrijven hun dienstverlening, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie;

 • Het bedrijfsleven blijft streven naar flexibilisering. Dit biedt op kansen voor met name de uitzendbranche, de detacheringsbedrijven en de facilitaire dienstverleners.

 

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Slimme marketing en communicatie voor de zakelijke dienstverlening

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op om uw groeidoelen te bespreken

Success! Message received.