Groei duurzame energie

Duurzame energie is een sterke groeimarkt. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om het percentage duurzame energie in de energiebehoefte van 5% in 2014 naar 14% in 2020 verhoogd te hebben. Steeds meer bedrijven wekken energie op voor eigen gebruik of leveren aan het net of hun buren. Maar welke vormen van duurzame energie groeien nu het snelst en welke hebben voor de komende jaren de beste vooruitzichten?

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

  • Biogas door vergisting

  • Windenergie

  • Zonne-energie

JA! Ik geloof 100% groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.