Groeifases

Groeien met een plan. Waar sta je? Waar wil je naartoe?

 In welke groeifase zit mijn bedrijf? 

Er is veel onderzoek gedaan naar groei van ondernemingen. Ook is er onderzocht welke factoren deze groei beïnvloeden en welke specifieke groeiproblemen opgelost dienen te worden. Vele groeimodellen stammen nog uit het industriële tijdperk waarbij het accent lag op hiërarchische structureren, standaardisatie, controle, management lagen, afdelingen, bonusregelingen en machtsverhoudingen. Met de snelle technologische en maatschappelijke veranderingen van de afgelopen jaren verandert langzaam maar zeker ook de visie op het organiseren van groei.

Bij MKB Groeiplan geloven wij in een  nieuwe manier van groeien waarbij gezocht wordt naar nieuwe structuren, tactieken en modellen om groei te organiseren en te realiseren. Het gaat hierbij in toenemende mate om de  balans tussen People, Planet en Profit. Kernwoorden bij deze nieuwe manier van groeien zijn: veerkracht, open mindset, zelfsturende teams, intrinsieke motivatie, vitaliteit, creativiteit, partnershipping en ondernemerschap. Door u als ondernemer bewust te zijn van de verschillende groeimodellen en een visie te creëren op 'het nieuwe groeien" heeft u een voorsprong op de concurrente.

Wij gaan graag met u het gesprek aan over het nieuwe groeien en de toepassing binnen uw bedrijf.
 

  

Niet meer, maar beter

Het euvel is dat we niet lijken te weten hoe te sturen op kwaliteiten omdat we kwaliteiten niet kunnen meten.