Groei van de Groothandel

Voor 2017 verwacht de Rabobank een volumegroei van een voorzichtige 1,7%. De economie groeit maar de groothandels profiteren deze daar niet volledig van. Groothandels hebben te maken met prijsdruk veroorzaakt door toenemende concurrentie van de overige schakels uit de keten. Deze prijsdruk zorgt ervoor dat ondanks de volumegroei, de prijzen en omzet niet evenredig meegroeien. De omzetgroei blijft de komende jaren achter op de volumegroei. Hierdoor is het sentiment voor groothandels gematigd positief.

Sterke afhankelijkheid van sentiment in de finale markt
Groothandelsbedrijven zijn divers en sterk afhankelijk van het sentiment in de finale markt. Groothandels met een internationale oriëntatie (industrie, kapitaalgoederen, food) profiteren het meest van de toenemende internationale activiteit. Groothandels die zich voornamelijk richten op het binnenland hebben het moeilijk gehad. Groothandels die in groeisectoren actief zijn, zoals bijvoorbeeld de bouwgerelateerde groothandels, profiteren meer van de groei op de binnenlandse markt dan groothandels actief in de consumentenmarkten.

Onderscheidend vermogen
Groothandels ervaren steeds meer concurrentie van andere schakels in de keten. Consumenten doen rechtstreeks zaken met producenten, producenten openen eigen winkels en daarnaast zijn er ook groothandels die zelf een retailkanaal beginnen. Er is sprake van functieverlies in de keten; alle schakels proberen zich te herpositioneren om te overleven. Als de groothandel hier niet op anticipeert is er geen plek in de keten voor de groothandel.

In de zoektocht naar positionering en onderscheidend vermogen is een duidelijke lijn zichtbaar. Groothandels die actief zijn in de consumentenmarkten richten zich steeds meer op het ondersteunen van retailers door het ontwikkelen van volledige collecties, assortimentssamenstelling, verregaande ondersteuning van schapinrichting, gebruik van social media of het zelf ontwikkelen van een eigen merk (en dus een voorbeeld van ketenintegratie). Customer intimacy is vaak een onderscheidend vermogen. Groothandels in het B2C segment houden zich nadrukkelijker bezig met positionering en worden steeds meer “merkwerkers”.

Groothandels in het B2B segment (bouwmaterialenhandel, kapitaalgoederen, metaalrecycling, technische groothandel) focussen zich steeds meer op operational excellence om onderscheidend te zijn. Logistieke oplossingen (bijvoorbeeld door samenwerking), proces optimalisatie en efficiënt warehouse management zijn belangrijk voor dit segment. Sommige groothandels vertonen sterke kenmerken van logistieke dienstverleners met het verschil dat groothandels nog veelal voorraadhoudend zijn.

Langere termijn
Door het veranderende koopgedrag van B2B en B2C moeten groothandels ook een heldere omnichannel strategie hebben. Big Data kunnen vervolgens ingezet worden als verbreding van het huidige verdienmodel. Groothandels met een heldere positionering, duidelijke toegevoegde waarde, een passend verdienmodel en diepgaande kennis van producten hebben goede vooruitzichten. Groothandels die onvoldoende meegaan in de ontwikkelingen hebben te weinig toegevoegde waarde en op termijn is hier weinig ruimte voor in de markt.

Trends

 • Aanbieden volledig assortiment: Groothandels worden steeds meer one-stop-shop voor afnemers. Daarom moet het assortiment goed afgestemd worden op de afnemer om deze te ontzorgen. De afnemer wil via 1 loket een volledige collectie of een aansluitend assortiment kunnen inkopen;

 • Internationale oriëntatie: Gezien de beperkte groeimogelijkheden op de Nederlandse markt, is het buitenland een interessante afzetmarkt. Niet alleen voor producten maar ook voor kennis en innovatie. Dit heeft een impact op zowel het bestaande personeel en aansturing van het bedrijf. Kwaliteit van personeel blijkt dan weer essentieel. Nederlandse producten staan in een goed daglicht in het buitenland; het is een uitdaging voor groothandels om “made in Holland” te vermarkten;

 • Ketenintegratie: Door de concurrentie in de keten proberen groothandels een grotere rol te pakken in de keten hetzij door voorwaarts of achterwaarts te integreren (eigen afzetkanaal of juist een eigen productiefaciliteit) of door veel nauwer te gaan samenwerken met andere partijen uit de supply chain. De keten is niet meer standaard georganiseerd naar de functie van de schakel maar juist rondom de eindklant;

 • Hoge mate van automatisering: Groothandels automatiseren steeds meer processen, van voorraadbeheer tot klantinformatie. Zeker in situaties waarin operational excellence belangrijk is, moeten de processen efficiënt ingericht zijn. Een hoge mate van automatisering is dan belangrijk. Naast een goede afstemming van (online)bestelsysteem, voorraadbeheer en administratie kan automatisering nog verder doorgevoerd worden door bijvoorbeeld gerobotiseerd orderpicken. Foutmarges en snelheid, en daarmee efficiëntie,  verbeteren. Automatisering kan verder ondersteunen met het effectief inzetten van Big Data.

 

Kansen en bedreigingen

 • Veranderend koopgedrag bij zowel B2B als B2C (Omnichannel);

 • Financiering van de supply chain komt steeds vaker bij de groothandel te liggen;

 • Toenemende concurrentie door branchevervaging;

 • Verzamelen van data en hiermee gedrag van klanten voorspellen.

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

 • Groothandel in bloemen en planten

 • Groothandel in hout en bouwmaterialen

 • Groothandel in kleding

 • Groothandel in sport- en recreatieartikelen

 • Groothandel in woontextiel en decoratieartikelen

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.