Groei in ICT branche

Sterke uitgangspositie in een snel veranderende markt
De ICT-sector is conjunctuurgevoelig en profiteert van de aantrekkende economie. De bestedingen aan ICT nemen overal  toe. De volumegroei zal voor 2017 meer dan 3% bedragen. De hosting- en housingsector profiteert van de toenemende vraag naar cloudoplossingen. De concurrentie in deze sectoren is echter fors en prijs speelt een belangrijke rol. Met name de hostingsector is sterk gefragmenteerd en er is in toenemende mate (buitenlandse) concurrentie. Ondernemingen lopen het risico om op korte termijn in de ongewenste ‘stuck in the middle’-positie terecht te komen wanneer zij zich niet aanpassen aan het veranderende landschap. Samenwerking of zich onderscheiden in een niche zijn strategische opties om de marktpositie te verstevigen. Nederland heeft een zeer goede uitgangspositie, als internationale hub, om dienstverlening op dit gebied verder te ontwikkelen.

 

Co-creatie biedt kansen
ICT neemt een steeds belangrijker plaats in bij bedrijven in een veelheid aan processen; denk hierbij aan marketing, data en efficiënte (werk)processen. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren. Samenwerking met klanten biedt voor softwareontwikkelaars kansen. Hierdoor nemen de risico’s op een te lange time-to-market af en kan ook beter ingespeeld worden op wensen van klanten. Nieuwe technologie en de vele start-ups in Nederland zorgen voor een uitdagend speelveld waarin een balans moet worden gevonden tussen wat technologisch mogelijk is en wat de wens van de klant is. Klanten willen wel meer inspraak hebben en zoeken simpele ICT-oplossingen. Deze vraag naar geïntegreerde oplossingen vraagt om co-creatie in de ICT-keten. In de ICT-consultancy is er nog veel concurrentie; dit zorgt voor druk op de prijs. In deze branche zien we veel zzp’ers die inspelen op de toenemende vraag naar specialisatie en flexibele oplossingen.

Blijven ontwikkelen
Het langetermijnperspectief voor de sector is positief. Trends in de sector als het Internet-of-Things, big data en mobiel veranderen snel en vragen om continu ontwikkelen en investeren. Juist met de integratie van deze trends in de business kunnen ICT-bedrijven hun klanten ontzorgen. Dit vraagt wel om blijvende investeringen in nieuwe technologie. Opleidingen en permanente educatie voor het personeel maken hier onderdeel van uit. Nederland behoort tot de koplopers in Europa en om deze positie vast te houden is voortdurend ontwikkelen en vernieuwen noodzaak.

 

Trends

 • Het oude verdienmodel ‘uur keer tarief’ maakt steeds meer plaats voor alternatieve verdienmodellen als ‘as-a-service’-concepten, fixed fees en beloning op basis van resultaat;

 • In vrijwel alle sectoren wordt meer gebruik gemaakt van digitalisering om het businessmodel te versterken;

 • Security, Identity & Privacy: Het belang van beveiliging binnen ICT groeit, met name voor het (mobiele) internet;

 • Het aantal zzp’ers in de ICT-sector neemt nog steeds toe. Bedrijven huren zzp’ers in vanwege hun specialisatie of om piekbelasting op te vangen;

 • Verdere groei van de cloud, mobiel en het Internet-of-Things: deze trends zijn al even zichtbaar, maar zullen in 2017 verder doorzetten en meer gemeengoed worden.  

 

Kansen en bedreigingen

 • Samenwerking in de ICT-keten biedt kansen voor het ontzorgen van de eindklant en het aanbieden van geïntegreerde oplossingen;

 • Software in de cloud is makkelijk schaalbaar, zowel nationaal als internationaal;

 • Het aantal bedrijven dat IT outsourcet neemt toe;

 • Aandacht voor een korte time-to-market; het niet tijdig vermarkten blijft een risico;

 • Tekort aan goed opgeleid en voldoende gespecialiseerd personeel;

 • Toenemende concurrentie, zowel nationaal als internationaal. Van zowel bestaande bedrijven als start-ups die nieuwe concepten introduceren. 

 

Markt

Segmenten binnen de ICT-branche:

 • Hardware;

 • Software;

 • IT-Dienstverlening/consultancy;

 • Datacenters en hosters (digitale infrastructuur);

 • Telecomdiensten;

Datacenters en hostingbedrijven zijn verantwoordelijk voor de digitale infrastructuur. De meeste grote datacenters bevinden zich in Amsterdam. Naast veel Nederlandse bedrijven is in Nederland ook een aantal grote internationale spelers als Google actief. Op regionaal en lokaal niveau zijn er veel kleinere datacenters; zij bedienen de lokale markt zoals het MKB en regionale (semi-)overheid. De markt voor hosters is zeer gefragmenteerd. Naast grote internationale spelers zijn er tal van kleine, lokale spelers. Ook datacenters of software-ontwikkelaars bieden vaak hostingactiviteiten aan.

De markt voor software is omvangrijk en internationaal. Softwarebedrijven leveren standaardtoepassingen, bieden maatwerkoplossingen aan of een combinatie van beide. De software kan specifiek zijn voor een bepaalde sector (bijvoorbeeld gezondheidszorg) of doelgroep (corporates) of meer algemeen (denk aan beveiligingssoftware).

ICT-consultants adviseren bedrijven over hun ICT-omgeving en doen veelal ook de implementatie, het onderhoud en het trainen van de werknemers. Door de opkomst van de cloud en het as-a-service-model staan de werkzaamheden van de consultants onder druk. Naast een aantal heel grote internationale spelers, zoals Atos en Accenture, zijn er tal van kleine regionale spelers.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als ICT dienstverlener om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als ICT dienstverlener van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.