Groei in de ingenieursbranche

De markt voor ingenieursbureaus zal in 2017 verder groeien met circa 2% (volumegroei). De groei van de wereldeconomie en het herstel van de economie in Nederland zorgen voor deze groei. De orderportefeuilles nemen toe en de tarieven stabiliseren.

 

Op de binnenlandse markt is veel concurrentie en een grote afhankelijkheid van de overheid als opdrachtgever. Bezuinigingen bij de (lokale) overheid remmen de groei voor ingenieurs. Internationaal liggen er veel kansen voor ingenieurs zowel in de ontwikkelde als in de minder ontwikkelde landen. Zowel het sentiment als de middellange-termijnprognose zijn door het economisch herstel gematigd positief.

Vaste prijzen en overnemen risico’s
Er is een trend gaande van het vragen van een uurtarief naar vaste prijzen per project. Om rendabel projecten voor een vaste prijs aan te gaan is het belangrijk dat het ingenieursbureau zorgt voor een goede planning en projectcontrole. Een andere ontwikkeling die we zien is dat risico’s steeds vaker verschuiven van opdrachtgever naar het ingenieursbureau. Het is belangrijk om als bureau de afweging te maken of je die risico’s wel kunt en wil overnemen. Het maken van een goede kostprijsberekening is essentieel voor een ingenieursbureau. Bij veel bureaus moet dit verder verbeterd worden.

 

Trends

 • Het aandeel projecten voor een vast bedrag neemt toe ten opzichte van projecten op basis van declarabele uren en materiaalkosten;

 • Verduurzaming groeit sterk met aandacht voor milieu, materiaal en mens;

 • Internationalisering: activiteiten in het buitenland blijven voor grotere ingenieursbureaus een stabiele bron van inkomsten. Kleinere bureaus werken vaak samen met partners. Houdt rekening met cultuurverschillen;

 • Steeds vaker worden ingenieursbureaus (mede)verantwoordelijk voor het goed functioneren van door hen ontworpen faciliteiten;

 • Virtueel bouwen, met behulp van Building Information Model (BIM), en kennisuitwisseling worden steeds vaker toegepast en zorgen voor efficiency verbetering en kostenbesparing.

 

Kansen en bedreigingen

 • De verschuiving van financiële risico’s van klanten en opdrachtgevers naar ingenieursbureaus;

 • De veranderende openbare aanbestedingscriteria (‘EMVI-criteria’) vergen van ingenieursbureaus nieuwe vaardigheden;

 • Ingenieursbureaus dienen hun orderomvang te diversifiëren van alleen de publieke sector naar ook de private sector. Bijvoorbeeld naar een niche zoals de waterzuivering in de industriële sector;

 • De aanhoudende prijsdruk blijft een aandachtspunt. De concurrentiestrijd op prijs is weliswaar stabiel geworden maar ingenieursbureaus hebben moeite een gezonde marge te realiseren;

 • Focus op innovatie en vernieuwing: zoeken naar specialismen en niches om in de markt onderscheidend te blijven.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als ingenieursbureau om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als ingeieursbureau van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.