Groei in makelaardij

De makelaarsbranche zal in 2017 blijven profiteren van de fors toegenomen aantallen transacties op de woningmarkt. De concurrentie in de sector neemt echter nog wel toe, niet eens zozeer tussen makelaars onderling maar ook internet en social media worden steeds meer ingezet bij de zoektocht naar een nieuwe woning.

 

Zeker bij de nieuwbouwwoningen zijn de eerste stappen gezet, waarbij een woning kopen via internet mogelijk is, de makelaar is hier geheel buitenspel gezet. Makelaars moeten dan ook meer doen om zich te onderscheiden. Advies over locaties, energieverbruik, bouwkundig onderzoek of verbouwmogelijkheden vormt een optie om de dienstverlening uit te breiden. Het sentiment voor 2017 is neutraal.

 

Utiliteitsbouw blijft nog achter
Ook de utiliteitsbouw zal in 2017 verder aantrekken. Een aantal trends zoals het Nieuwe Werken zorgt voor een veranderende vraag. Dit geldt ook voor de retail. Het toegenomen online shoppen, de bevolkingskrimp in bepaalde regio’s zorgen voor leegstand in winkelcentra. Ook al neemt het consumentenvertrouwen toe, in bepaalde gemeentes is simpelweg teveel winkelruimte. In beide sectoren zien we een toenemende vraag naar minder vierkante meters vloeroppervlak en flexibel gebruik van het pand. De leegstand is deels structureel. Er zal dan ook meer aandacht moeten komen voor transformatie van bestaande panden. De makelaar kan hier met zijn kennis van de lokale markt een adviesrol in spelen. 

 

Samenwerking biedt kansen
Samenwerking met andere partners in de bouwketen biedt kansen. Dit geldt niet alleen op het gebied van transformatie van kantoor- en winkelpanden. Ook voor nieuwbouwprojecten in de particuliere sector kan de makelaar een rol spelen in de keten en verbinding leggen tussen projectontwikkelaars en architecten. Daarnaast bieden nieuwe markten kansen. Vanuit de overheid worden de regels voor het verkrijgen van een hypotheek aangescherpt. Hierdoor stijgt de vraag naar huurwoningen (vrije sector). 

 

Trends

 • Internet en social media spelen een cruciale rol in het zoek- en koopproces van woningzoekenden. Het bezoek van websites en gebruik van apps via mobiele apparaten neemt toe. Ook worden te koop staande woningen middels videofilmpjes gepresenteerd om de verkoop te stimuleren;

 • Andere verdienmodellen: mondige consumenten willen steeds minder een vast bedrag aan courtage betalen. De sector werkt daarom meer met alternatieve verdienmodel, zoals resultaatgebonden fees;

 • Meer aandacht voor advies. Het verzamelen, verwerken, combineren en analyseren van gegevens uit diverse woningmarktinformatiebronnen wordt als marketingtool ingezet. Hierdoor kan de makelaar de voor de klant relevante informatie sneller aanbieden;

 • Flexibilisering: in de makelaardij neemt het aantal zzp’ers toe;  

 • Branchevervaging en shop-in-shop concepten, gecombineerd met de vraag naar minder vierkante meters, bieden kansen voor makelaars. Zij kunnen verschillende ondernemers met elkaar in contact brengen en de mogelijkheden voor een gezamenlijk pand onderzoeken.

 

Kansen en bedreigingen

 • Via big data is de woonbehoefte te bepalen;

 • Samenwerking in de keten;

 • Transformatie van vastgoed vraagt om advies;

 • Meer mensen verkopen zelf hun huis via social media;

 • Krediet verlagende maatregelen vanuit de overheid.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als makelaar om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als makelaar van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.