Groei in mobiliteit

Mobiliteit blijft een belangrijk onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven: voor ons werk, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. De sector omvat een veelheid aan branches, die ieder op een eigen manier, voorzien in de mobiliteitsbehoeften van de consument of daaraan een bijdrage leveren. Sommige branches zijn onderling nauw met elkaar verbonden, zoals de groothandel in auto-onderdelen met de autobedrijven, soms is er een overlap aan productaanbod zoals de merkdealer en het universele autobedrijf.

Veranderende vraag naar mobiliteit zorgt voor uitdagingen
De omvang en samenstelling van de vraag naar mobiliteit worden maar gedeeltelijk door economische invloeden bepaald. De perspectieven voor de sector Mobiliteit zijn vooral onlosmakelijk verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. Milieu, fiscaliteit, veiligheid, ruimtelijke ordening, nationale en Europese wetgeving en technologische ontwikkelingen zorgen voor een dynamisch speelveld en hier zullen ondernemers in de sector zeer actief op in moeten spelen.

 

De mobiliteit van mensen brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van volksgezondheid, milieu en klimaat. Auto’s met elektrische of hybride aandrijving dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, maar zijn duur in aanschaf door complexe techniek en productie. En er zijn meer slimme mobiliteitsoplossingen: bijvoorbeeld op het gebied van de combinatie openbaar vervoer en individueel vervoer, de deelauto’s of de e-bike en e-scooter. Die e-bike wordt steeds meer ingezet in woon-/werkverkeer en blijkt vooral in de grote steden een goed alternatief voor de eigen auto. De Rabobank verwacht dan ook dat slimme mobiliteit de komende jaren een belangrijke impuls krijgen.

De consument laat zich in de zoektocht naar mobiliteitsoplossingen via internet en social media uitgebreid voorlichten over de ontwikkelingen en alternatieven in de markt. Productprestaties en klantvriendelijkheid van aanbieders zijn online inzichtelijk. Hierdoor is continue klantgerichtheid van ondernemers in de sector erg belangrijk. De ondernemer die social media toepast in de bedrijfsprocessen en via internet verkoopkansen weet om te buigen in verkooporders, is toekomstbestendig. De klant krijgt door de komst van sociale platforms en reviewsites steeds meer de rol van ambassadeur van het merk en van het bedrijf. Klanten willen tegenwoordig ontzorgd worden, echter wel tegen een concurrerende prijs en het liefst zo snel mogelijk.

 

Trends

 • De opkomst van het mobiliteitsbudget: Steeds meer bedrijven stappen af van de standaard leaseauto en bieden hun medewerkers in plaats daarvan een mobiliteitsbudget aan. De medewerker kiest zelf voor een leaseauto of een OV jaarkaart als deze beter past;

 • Slimme mobiliteit is in opkomst: Er is steeds meer aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen. Slim reizen wordt onder andere gestimuleerd door Natuur en Milieu met de Hopper Campagne die in februari 2015 van start is gegaan. Op de website “ikbenhopper.nl” kan een overzicht worden opgevraagd met reismogelijkheden vanaf de opgegeven locatie: deelauto’s, flexwerkplekken, (OV-)fietsverhuur en –stallingen, OV-haltes en stations, P&R-locaties en oplaadpunten;

 • Duurzame mobiliteit wint aan populariteit: Mede fiscaal gestimuleerd, is het Nederlands wagenpark steeds meer aan het “vergroenen”: dubbele downsizing (kleinere auto’s en kleinere motoren) en de hybride en elektrische auto’s. Maar ook de e-bike, die in toenemende mate een rol speelt in het woon-werkverkeer. Ondernemers moeten inspelen op duurzaamheid, inmiddels dus een randvoorwaarde voor succesvol en toekomstbestendig ondernemen;

 • Gebruik social media is ingeburgerd en groeiende: In de sector automotive speelt het gebruik van social media inmiddels een cruciale rol. Social Media beïnvloeden sterk het consumentengedrag. Dit geldt voor de oriëntatie bij aankoop, maar ook in berichtgevingen/reviews, zoeken naar mobiliteitsoplossingen;

 • De consument zoekt ‘gemak’ en ‘ontzorging’: Inspelen op deze consumententrend betekent vooral de klant kennen en doelgroepen kiezen. Consument maakt vaker keuzes op basis van prijs en gebruikskosten, die steeds inzichtelijker worden;

 • Mobiliteitsbehoeften verschuiven langzaam van bezit naar gebruik: De auto als status symbool neemt af en zeker voor consumenten in stedelijke gebieden is het bezit van een auto minder aantrekkelijk, vanwege parkeerproblemen en kosten voor het parkeren.

 

Kansen en bedreigingen

 • Multi-modaliteit: het bevorderen van een verantwoorde keuze van de meest geschikte vervoerswijze uit verscheidene alternatieven. De auto is niet altijd meer de meest logische manier om van A naar B te komen;

 • Totale ontzorging op het gebied van mobiliteit vraagt om samenwerking in de keten;

 • Samenwerking in de keten zorgt voor nieuwe oplossingen met bestaande middelen of proposities;

 • Consument wordt steeds prijsbewuster en kijkt niet alleen meer naar total costs of ownership maar ook naar kostprijs per kilometer: wat kost de “rit” nu echt?;

 • De exploitatie van een autobedrijf brengt veelal hoge kapitaalslasten met zich mee, die bij vraaguitval niet of nauwelijks terug te vorderen zijn.

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

 • Handel in bedrijfsauto's

 • Merkdealers

 • Schadeherstelbedrijven

 • Tankstations

 • Tweewielerspeciaalzaken

 • Universele autobedrijven

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.