Groei in de organisatieadviesbranche

Rabobank verwacht voor de organisatieadviesbureaus in 2017 een volumegroei van meer dan 3%. Als cyclische sector profiteert de branche van de groeiende economie. De bedrijfsinvesteringen nemen in vrijwel alle sectoren toe; dit biedt kansen voor de consultancysector.

 

De concurrentie in de markt is echter fors. Naast de grotere organisatieadviesbureaus, zijn er tal van kleine spelers actief. Ook het aantal ZZP-ers is de afgelopen jaren gestegen. Zij opereren veelal zelfstandig maar zijn ook regelmatig georganiseerd in een netwerkorganisatie. Bovendien is er concurrentie van andere marktpartijen als accountants en advocaten die zich steeds meer op advies gaan richten. Deze concurrentie zorgt voor prijsdruk. 

Diversificatie biedt kansen voor de toekomst
De sector zal moeten inspelen op de marktontwikkelingen. Gezien het feit dat steeds meer informatie online te vinden is, zullen consultants zich moeten onderscheiden met meer specifieke en specialistische kennis. Een goede doelgroepstrategie is essentieel. Veel opdrachtgevers richten zich meer en meer op hun corebusiness en outsourcen de processen die niet bijdragen aan het resultaat. De organisatie wordt hierdoor wendbaarder. Dit biedt kansen voor de organisatieadviesbureaus. Echter, naast het rapporteren worden consultancybedrijven steeds meer gevraagd om de oplossingen ook te implementeren. Het succes van deze implementatie heeft invloed op de beloning.

Hybride verdienmodellen
Gezien de concurrentie op prijs en de veranderende wensen van opdrachtgevers, zijn consultancybureaus genoodzaakt hun verdienmodel aan te passen. Werd vroeger vooral gewerkt op basis van uurtje factuurtje; tegenwoordig zien we tal van nieuwe vormen. Naast verrekening op (deel) projectbasis, fixed fee, en verrekening op basis van resultaat, ontstaan hybride verdienmodellen die een combinatie zijn. Rabobank is gematigd positief voor de lange termijn voor organisatieadviesbureaus gezien de conjunctuurverwachtingen voor de komende jaren.

 

Trends

 • Het aantal ZZP-ers in de sector is de afgelopen jaren fors toegenomen. Een deel vrijwillig, een ander deel noodgedwongen vanwege ontslag. Ruim tweederde van de consultancymarkt bestaat momenteel uit ZZP-ers;

 • Democratisering van kennis:bedrijven zijn door de toegenomen hoeveelheid kennis op met name internet, in staat meer zelf te doen. Kennis die voorheen exclusief voorbehouden was aan consultants, is nu veel meer gemeengoed;

 • Door toenemende specialisatie in de sector en veel kleine zelfstandigen, groeit het aantal samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties;

 • Big data, smart data en de automatisering van werkprocessen beïnvloeden het werk van de consultant;

 • In de markt is meer transparantie zowel in kwaliteit, service en prijs. Dit maakt het voor opdrachtgevers makkelijker een juist organisatieadviesbureau te kiezen.

 

Kansen en bedreigingen

 • Specialisatie en diversificatie bieden toegevoegde waarde;

 • Technologie, zoals big data zorgt voor kansen;

 • Bieden en implementeren van directe oplossingen zonder maanden research vooraf;

 • Accountantskantoren verbreden richting de consultancymarkt, dit zorgt voor extra concurrentie;

 • Internationalisering biedt kansen, maar tegelijkertijd vormen buitenlandse partijen concurrentie;

 • Stevige concurrentie op prijs.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als organisatieadviesbureau om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als adviesbureau van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.