Groei in de reisbranche

Voor 2017 verwacht de Rabobank een groei van 2 tot 3% in de Nederlandse reismarkt. De aantrekkende economie zorgt voor hogere consumentenbestedingen en we gaan weer graag op vakantie. De sector blijft echter zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen en negatieve ontwikkelingen in bepaalde bestemmingslanden zoals Egypte en Turkije.

 

Sowieso is de consument kritisch ten aanzien van vakantie-uitgaven en altijd op zoek naar de scherpste prijs. Men stuurt strakker op kortingen en de vele online boekingsplatforms (OTA’s) maken dit ook mogelijk. Ook wordt steeds vaker rechtstreeks bij de aanbieders van logiesaccommodaties en vliegtickets geboekt. Tegelijkertijd willen consumenten uniek zijn en blijven en daarbij zelfstandig reizen samenstellen en personaliseren. Dit alles leidt tot een zeer competitief speelveld en een verschuiving van de vraag van de traditionele reisbureaus en -organisaties naar opkomende, disruptieve, online aanbieders. Ondanks het groeiende marktvolume dus een negatief sentiment.

 

Toenemende concurrentie
De prognose voor de lange termijn is eveneens negatief. De consument blijft op vakantie gaan, maar de markt is volwassen geworden en zal nog maar beperkte groei kennen. De concurrentie van direct sellers (logiesaccommodaties, vliegmaatschappijen) en branchevreemde spelers (retailers, boekingssites) neemt structureel toe, samen met de groeiende mogelijkheid om wereldwijd online te boeken. De grote ketens reageren op deze toenemende concurrentie door te investeren in verdere schaalgrootte via overnames, het aangaan van samenwerkingsverbanden met direct sellers en door het schrappen van de grote diversiteit aan merken die zij voeren. Er is zoveel keuze dat de grote uitdaging is om onderscheidend te blijven.

 

Reisbureaus moeten hierop inspelen door zich te specialiseren en hun offline- en online dienstverlening te integreren. Voor touroperators geldt dat zij grip moeten houden op verblijf, vervoer en controle over de distributie. Geavanceerde ICT-toepassingen zijn van levensbelang om het consumentengedrag goed in kaart te brengen. Uiteindelijk ontstaat een uiterst diverse sector, met zowel gespecialiseerde nichespelers als grootschalige volumeaanbieders. Klanten zijn dan grofweg in twee groepen te verdelen: zij die ontzorgd willen worden door het aanbieden van totaalpakketten, en zij die zich willen onderscheiden door een eigen reis samen te stellen. Uitgebreide kennis, maatwerkoplossingen en persoonlijke aandacht zijn hierbij van essentieel belang.

 

Trends

 • Consumenten zoeken in toenemende mate een andere manier van vrijetijdsbesteding; het traditionele werken van 9 tot 5 verdwijnt, net zoals de behoefte om in vaste dienst voor een werkgever te werken. Werken en vrije tijd smelten samen en we gaan vaker en korter op vakantie of een weekendje weg. Tegelijkertijd hechten we minder waarde aan bezit, zoeken we meer variatie en beleving en is online en offline voor nieuwe generaties één, waardoor de impact van social media en online communities toeneemt;

 • Toenemende consolidatieslag: touroperators, reisbureaus en boekingssites groeien verder in elkaar; internet is het dominante verkoopkanaal voor reizen;

 • Opkomst van een groeiend aantal nichespelers; toenemende specialisatie en personalisatie;

 • Impact van reviewsites groeit. Ook groeit de impact van reisbloggers en -vloggers op de keuze van de consument voor een reisbestemming;

 • Meer aandacht voor dynamic packaging: waarmee consumenten zelf hun maatwerkreis kunnen samenstellen. In het verlengde hiervan de behoefte aan zogenaamde Mix & Match vakanties: gedurende 1 vakantie meerdere bestemmingen aandoen en meerdere type vakanties beleven;

 • Consumenten boeken steeds later; toenemende afhankelijkheid van goed weer;

 • Hybride consumentengedrag; consument kiest of voor een zo scherp mogelijke prijs, of voor een unieke beleving en maatwerk.

 

Kansen & Bedreigingen

 • Reisbureaus moeten online en offline integreren. De manier van boeken wordt steeds meer hybride. Reviews worden doorslaggevend in de keuze van de consument;

 • Opkomst van groeps- en familiereizen neemt nog steeds toe, voor iedere doelgroep is er inmiddels een groepsreis;

 • Meer aandacht voor duurzaamheid en gezondheid in de reisbranche;

 • De belangrijkste factor bij reisbureaus is het personeel. Deskundigheid en betrokkenheid bieden onderscheidend vermogen;

 • Toenemende specialisatie versus het realiseren van voldoende schaalgrootte;

 • Het reisgedrag is sterk conjunctuur afhankelijk, zowel wat betreft frequentie als bestemming;

 • Calamiteiten (zoals natuurrampen) en onrustige politieke situaties in landen vormen een risico voor nichespelers die gespecialiseerd zijn in bepaalde landen;

 • Toenemende concurrentie vanuit branchevreemde partijen (detailhandel, review- en boekingssites), direct sellers (vliegmaatschappijen, logiesaccommodaties) en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen;

 • Macht in de keten wordt verlegd naar een kleine groep van grote spelers met toenemende schaalgrootte.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als reisbureau om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als reisbureau van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.