Groei in Transport

Voor de totale vervoersmarkt verwacht Rabobank voor zowel 2016 als 2017 een licht volumegroei van iets boven de 1%. De voornaamste groei zal plaatsvinden op de binnenlandse markt, waarbij het wegtransport meer profiteert van de economische groei dan de kustvaart, binnenvaart en het spoor.

 

Binnen de wegtransport blijven de marktomstandigheden uitdagend door tarievendruk en een toenemende complexiteit in de supply chain. Grootste uitdaging voor het wegtransport is het toenemende tekort aan ervaren chauffeurs, wat grenzen stelt aan de groei. Ook zal de sector naar verwachting internationaal verder marktaandeel verliezen. Kansen liggen er in het toepassen van nieuwe technologieën zoals platooning, dat in de nabije toekomst de testfase zal ontgroeien. Platooning houdt in dat vrachtwagens coöperatief rijden op zeer korte afstand van elkaar op basis van de technologie van geautomatiseerd rijden. Hierdoor profiteren transportbedrijven van een lager brandstofgebruik en verbeterde chauffeursproductiviteit. Verduurzamen van de sector biedt verder kansen, denk dan onder andere aan het invoeren van LNG als brandstof wat grote voordelen kan bieden.

Koeriersbedrijven blijven profiteren van de groei in online verkopen, maar ook hier zet tarievendruk het rendement onder druk. Thuisbezorging moet nog veel efficiënter worden door meer pickup & drop off punten, andere frequentie en aanrijtijden en bundeling van non-food en fresh food.

 

Ook voor de binnenvaart wordt verdere groei verwacht. Echter dit zal nauwelijks terug te zien zijn in de marges voor de individuele schipper door de bestaande overcapaciteit in de markt. Deze overcapaciteit zal in de komende jaren verder worden gereduceerd. Onder andere doordat er vanaf 2018 enkel nog dubbelwandige tankers mogen varen en enkelwandige tankers dus in 2017 uit gefaseerd worden. Verdere afbouw van het aanbod zal komen door de veel strengere emissie eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren. Kortom, de vooruitzichten voor de diverse branches in transport zijn redelijk, maar blijven kwetsbaar.

Lange termijn vooruitzicht redelijk maar fragiel
De komende jaren zal de economie in binnen- en buitenland naar verwachting licht blijven groeien. Nederland zal hard moeten werken om haar positie als logistiek toegangspunt tot Europa en spil in de wereldhandel te behouden en haar aandeel op te eisen. Met Schiphol en de havens van Amsterdam en Rotterdam en de uitstekende infrastructuur naar het achterland is een goede basis aanwezig. De afhankelijkheid van de wereldwijde vervoersstromen is een gegeven en geeft direct de volatiliteit van het herstel aan. De ontwikkelingen op de langere termijn zijn met de opening van de 2e Maasvlakte, uitbreiding van de Betuwelijn, verbetering van de vaarwegen en nieuwe inlandterminals, gematigd positief.

 

Trends

 • De wereldeconomie vertraagt en dit heeft effect op het handelsvolume dat van, in en door Nederland wordt vervoerd. De groeicijfers voor de transportsector blijven dan ook op de langere termijn naar verwachting gematigd;

 • Het transport over water wordt, zeker bij grotere afstanden, vaker ingezet als alternatief voor het wegvervoer;

 • De oplevering van de 2e Maasvlakte zal op middellange termijn tot extra vervoer over het water leiden;

 • Schaalvergroting zet verder door in het goederentransport over weg en water;

 • Het vervoer over de Betuwelijn kan de komende jaren last hebben van de aanleg van een nieuw traject tussen Emmerich en Dortmund. Dit kan een verplaatsing van goederentransport van spoor naar water en weg tot gevolg hebben.

 

Kansen en bedreigingen

 • Het goederentransport binnen Europa zal het komende decennium gematigd verder groeien;

 • De verdere ontwikkeling en commercialisering van de 3D-printer kan grote gevolgen hebben voor de manier van organisatie en uitvoer van het transport in de toekomst;

 • Europese regelgeving is vaak gericht op het ontmoedigen van wegvervoer, maar juist op het bevorderen van de binnenvaart en vervoer over spoor;

 • Er is een tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen. De aanwas van jong personeel stokt;

 • Door de opkomst van E-commerce neemt de vraag naar fijnmazige distributie toe.

(Bron: Rabobank, cijfers en trends)

Groeiplan voor jouw bedrijf
Een groeiplan helpt je sneller en tegen lagere kosten jouw doelen bereiken. Zowel materieel als immaterieel. MKB Groeiplan heeft al voor diverse bedrijven in jouw branche een groeiplan gemaakt. Maak een afspraak met onze branchespecialisten en groei!

Beschikbare groeiplannen

 • Beroepsgoederenvervoer over de weg

 • Binnenvaart

 • Taxibedrijven

 • Handel in bedrijfsauto's

 • Scheepvaart

 • Air freight

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.