Groei in de uitzendbranche

De Rabobank verwacht voor de uitzendmarkt voor 2017 een volumegroei van circa 6%. De uitzendmarkt zal als cyclische sector profiteren van de verder aantrekkende economie in 2017. Uitzenden wordt door veel bedrijven gezien als een commodity. Dat zorgt voor prijsconcurrentie en margedruk. Het is voor uitzendorganisaties daarom essentieel om zich te onderscheiden van hun concurrenten. Dat kan bijvoorbeeld door zich te specialiseren in bepaalde sectoren of door verbreding van de dienstverlening. Uitzenders moeten zich verdiepen in de markt van hun klanten om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Doordat de economie verder zal groeien in 2017 is het sentiment voor de uitzendmarkt positief. Vooral bedrijven die innoveren zullen van deze groei profiteren.

Flexmarkt in de toekomst
De prognose voor de komende 3 tot 5 jaar is gematigd positief. De Rabobank verwacht dat de uitzendmarkt verder zal groeien door de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en de verder aantrekkende economie. Naast het aantal uitzendkrachten/gedetacheerden zal in de komende 3 tot 5 jaar ook het aantal tijdelijke contracten en zzp’ers toenemen. Door de digitalisering en automatisering zullen de komende jaren veel banen voor lager en middelbaar opgeleiden verdwijnen. Wij adviseren uitzenders daarom zich meer te richten op de bemiddeling van hoger opgeleiden. Bijvoorbeeld door zzp’ers te bemiddelen of door flexpools van professionals op te zetten. Door de structurele margedruk zullen uitzenders moeten innoveren, bijvoorbeeld door te verbreden. Dat kan bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen te verzorgen.

De digitalisering heeft een grote impact op de uitzendbranche. Het aantal vestigingen van (grote) uitzendbureaus krimpt en de interne processen worden verder gedigitaliseerd, zoals het zoeken en screenen van kandidaten. Dit zorgt voor extra investeringen in ICT, maar resulteert uiteindelijk in een efficiëntere organisatie en lagere kosten.    


Trends

 • Toenemende flexibilisering arbeidsmarkt;

 • Prijsconcurrentie en margedruk;

 • Verdergaande digitalisering;

 • Specialisatie en verbreding om zich te onderscheiden van concurrentie;

 • Toenemende wet- en regelgeving;

 • Afname aantal kantoren/vestigingen.

 

Kansen en bedreigingen

 • Binnen de subsegmenten verwachten wij een verdere groei in de bemiddeling van technisch opgeleid personeel en hoger opgeleiden;

 • Aandacht voor strategische personeelsplanning. Het uitzendbureau zal meer moeten bieden dan alleen de inzet van uitzendarbeid, bijvoorbeeld door intensievere samenwerking met de opdrachtgever;

 • Verbreden van de dienstverlening. Niet alleen meer bemiddeling van personeel, maar ook begeleiding in scholing en opleiding;

 • Overnemen P&O-functie voor kleine bedrijven die daar zelf niet de capaciteit of expertise voor hebben;

 • Risico’s overnemen van de opdrachtgever en afgerekend worden op output;

 • Uitzendbureaus kunnen gemeenten (verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen) helpen met bemiddeling naar de arbeidsmarkt;

 • Er liggen kansen in het bemiddelen van zzp’ers;

 • Steeds meer organisaties kiezen voor een flexibele schil, dit biedt kansen voor uitzenders. Zij kunnen bijvoorbeeld de planning voor hun rekening nemen;

 • Bedreiging van opdrachtgevers die zelf hun flexschil gaan beheren;

 • Uitzendbureaus ondervinden in toenemende mate concurrentie van andere vormen van flexwerk, zoals zzp’ers.

Maak samen met ons een groeiplan
Het maken van een groeiplan geeft focus, inzicht en levert aantoonbaar resultaat op. Het helpt je als uitzendbureau om sneller en tegen lagere kosten de beoogde groeidoelstellingen te bereiken. Een groeiplan geeft daarbij antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn mijn belangrijkste groeidoelstellingen?
 • Op welke klanten en doelgroepen ligt mijn focus?
 • Hoe onderscheid ik mij als uitzendbureau van mijn directe concurrenten?
 • Wat zijn mijn belangrijkste verdienmodellen?
 • Hoe en met welke mensen en/of partnerships creëer ik een winnende bedrijfscultuur?
 • Hoe communiceer ik met de klant en verleid ik nieuwe klanten?
 • Hoe maak ik het klantproces slimmer en digitaler?
 • Welke middelen zet in ik om de loyaliteit van mijn klanten te vergroten?
 • Hoe financier ik de groei van mijn bedrijf?

JA! Ik geloof 100% in groei en wil graag een groeiplan voor mijn bedrijf.

Success! Message received.